стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
06.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85751 лв 1,78856 лв 1,74581 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91797 лв 1,86114 лв 1,93812 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86178 лв 1,66095 лв 1,70673 лв 1,51726 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62660 лв 1,54653 лв 1,55194 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87208 лв 1,78542 лв 1,74029 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76407 лв 1,85866 лв 1,88705 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03234 лв 1,44189 лв 1,50689 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78603 лв 1,62238 лв 1,69304 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34945 лв 1,36512 лв 1,37916 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74898 лв 1,57526 лв 1,60588 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
6 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®