стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
06.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84270 лв 1,77865 лв 1,73250 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90167 лв 1,85153 лв 1,92792 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83748 лв 1,63817 лв 1,68377 лв 1,49787 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61585 лв 1,53832 лв 1,54279 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85820 лв 1,77206 лв 1,72697 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76271 лв 1,85397 лв 1,88246 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05335 лв 1,46051 лв 1,52124 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77175 лв 1,61097 лв 1,68117 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35865 лв 1,37952 лв 1,38945 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75604 лв 1,57577 лв 1,60509 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
6 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®