стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
05.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81173 лв 1,75114 лв 1,71680 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86706 лв 1,82067 лв 1,89674 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81692 лв 1,61721 лв 1,66455 лв 1,48138 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60188 лв 1,52933 лв 1,53152 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84139 лв 1,75801 лв 1,71278 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73606 лв 1,83417 лв 1,86615 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04042 лв 1,43697 лв 1,50832 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74947 лв 1,59135 лв 1,66401 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33497 лв 1,36320 лв 1,37291 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75853 лв 1,56687 лв 1,59810 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
5 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®