стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
05.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79725 лв 1,73952 лв 1,70250 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,84012 лв 1,80659 лв 1,88166 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79798 лв 1,60163 лв 1,64832 лв 1,46627 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59303 лв 1,52274 лв 1,52521 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82661 лв 1,74435 лв 1,70013 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71264 лв 1,81124 лв 1,86352 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04082 лв 1,45463 лв 1,51089 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73272 лв 1,58003 лв 1,65382 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32140 лв 1,35117 лв 1,36006 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71987 лв 1,54907 лв 1,58293 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
5 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®