стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
05.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80433 лв 1,74417 лв 1,70966 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80426 лв 1,79448 лв 1,88147 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,78724 лв 1,59407 лв 1,63986 лв 1,45644 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59288 лв 1,52040 лв 1,52369 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,81680 лв 1,73752 лв 1,69318 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,68608 лв 1,79594 лв 1,86361 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01539 лв 1,40585 лв 1,47764 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72218 лв 1,57386 лв 1,65214 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32183 лв 1,34968 лв 1,36061 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70409 лв 1,54275 лв 1,57760 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
5 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®