стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
05.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,78917 лв 1,73125 лв 1,69656 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,82178 лв 1,80159 лв 1,88103 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77373 лв 1,58119 лв 1,62702 лв 1,44513 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58476 лв 1,51317 лв 1,51619 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80431 лв 1,72717 лв 1,68324 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71365 лв 1,81310 лв 1,86464 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01250 лв 1,39992 лв 1,47190 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71881 лв 1,57036 лв 1,64496 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31919 лв 1,34452 лв 1,35483 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70880 лв 1,54195 лв 1,57623 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
5 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®