стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
05.4.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81726 лв 1,74867 лв 1,71149 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92793 лв 1,86461 лв 1,92829 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83650 лв 1,63235 лв 1,67761 лв 1,49312 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59445 лв 1,51601 лв 1,52116 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83686 лв 1,74856 лв 1,70845 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76339 лв 1,85821 лв 1,88440 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05078 лв 1,45529 лв 1,52584 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76295 лв 1,60280 лв 1,66861 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35353 лв 1,36547 лв 1,38025 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69691 лв 1,54509 лв 1,57781 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
5 Април 2018
П В С Ч П С Н
13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

15

9

10 11 12 13

14

15

16 16 17 18 19 20

21

22

17 23 24 25 26 27

28

29

18 30

1

2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®