стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
05.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76255 лв 1,70983 лв 1,68088 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80747 лв 1,79151 лв 1,86729 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,75144 лв 1,56227 лв 1,60865 лв 1,42775 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,56657 лв 1,49540 лв 1,49985 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78454 лв 1,71064 лв 1,66831 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70860 лв 1,81680 лв 1,85947 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01184 лв 1,39616 лв 1,46833 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,70035 лв 1,55779 лв 1,63124 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31005 лв 1,32962 лв 1,34198 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68379 лв 1,53114 лв 1,56613 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
5 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®