стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
05.3.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81555 лв 1,73781 лв 1,71377 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93764 лв 1,86979 лв 1,94168 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82620 лв 1,61272 лв 1,65904 лв 1,48121 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57432 лв 1,49315 лв 1,49848 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84306 лв 1,74933 лв 1,70614 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78821 лв 1,88848 лв 1,91872 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04565 лв 1,45263 лв 1,51945 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76285 лв 1,59922 лв 1,66423 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35673 лв 1,37377 лв 1,39105 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64953 лв 1,53537 лв 1,57191 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
5 Март 2019
П В С Ч П С Н
9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

11 11 12 13 14 15

16

17

12 18 19 20 21 22

23

24

13 25 26 27 28 29

30

31

14 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®