стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
05.2.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,88131 лв 1,79188 лв 1,77308 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,01586 лв 1,96990 лв 2,08569 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,94884 лв 1,71574 лв 1,76085 лв 1,57700 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64644 лв 1,56010 лв 1,56645 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,93941 лв 1,83792 лв 1,79071 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,86981 лв 1,97605 лв 1,99290 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07428 лв 1,48289 лв 1,55852 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,84820 лв 1,67167 лв 1,74540 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41489 лв 1,44099 лв 1,48120 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70022 лв 1,58804 лв 1,61898 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
5 Февруари 2020
П В С Ч П С Н
5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

7 10 11 12 13 14

15

16

8 17 18 19 20 21

22

23

9 24 25 26 27 28

29

1

10 2

3

4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®