стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
05.2.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81099 лв 1,73345 лв 1,70801 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94476 лв 1,88928 лв 1,92916 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80346 лв 1,59285 лв 1,63875 лв 1,46332 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,55567 лв 1,47707 лв 1,48441 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82269 лв 1,73120 лв 1,68853 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79885 лв 1,89349 лв 1,91272 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05074 лв 1,44742 лв 1,52455 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75271 лв 1,59664 лв 1,65281 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35331 лв 1,36538 лв 1,38271 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64851 лв 1,52822 лв 1,56505 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
5 Февруари 2019
П В С Ч П С Н
5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

7 11 12 13 14 15

16

17

8 18 19 20 21 22

23

24

9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®