стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
05.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85360 лв 1,77938 лв 1,73694 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96578 лв 1,87870 лв 1,94865 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,87365 лв 1,66828 лв 1,71359 лв 1,52705 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62984 лв 1,54916 лв 1,55311 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87763 лв 1,78326 лв 1,74099 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76243 лв 1,85212 лв 1,88511 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04084 лв 1,45295 лв 1,52758 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79534 лв 1,62540 лв 1,69386 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35119 лв 1,36511 лв 1,37768 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,76166 лв 1,57430 лв 1,60499 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
5 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®