стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
05.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85686 лв 1,78854 лв 1,74520 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93335 лв 1,87231 лв 1,93687 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85867 лв 1,65803 лв 1,70276 лв 1,51435 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62390 лв 1,54219 лв 1,54765 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87128 лв 1,78166 лв 1,73755 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77003 лв 1,86279 лв 1,88802 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02762 лв 1,44080 лв 1,51367 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78787 лв 1,62508 лв 1,69095 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34430 лв 1,36445 лв 1,37846 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74539 лв 1,57067 лв 1,60141 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
5 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®