стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
05.10.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84623 лв 1,75995 лв 1,73334 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91425 лв 1,86807 лв 1,93644 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84558 лв 1,63190 лв 1,67892 лв 1,50198 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59899 лв 1,51113 лв 1,51636 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85638 лв 1,75661 лв 1,71443 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76590 лв 1,87304 лв 1,89536 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06296 лв 1,45637 лв 1,52784 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77383 лв 1,60975 лв 1,67482 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35765 лв 1,37211 лв 1,38954 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,66585 лв 1,53790 лв 1,57237 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
5 Октомври 2018
П В С Ч П С Н
39

24

25 26 27 28

29

30

40 1 2 3 4 5

6

7

41 8 9 10 11 12

13

14

42 15 16 17 18 19

20

21

43 22 23 24 25 26

27

28

44 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®