стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
05.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83933 лв 1,77598 лв 1,73024 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90175 лв 1,85044 лв 1,92630 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83506 лв 1,63587 лв 1,68146 лв 1,49602 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61471 лв 1,53754 лв 1,54176 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85679 лв 1,77078 лв 1,72572 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76248 лв 1,85347 лв 1,88101 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05357 лв 1,46030 лв 1,52062 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77024 лв 1,60942 лв 1,67937 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35863 лв 1,37879 лв 1,38822 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75720 лв 1,57606 лв 1,60541 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
5 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®