стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
05.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86244 лв 1,78993 лв 1,75108 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94035 лв 1,87893 лв 1,95083 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,87769 лв 1,67394 лв 1,71941 лв 1,53069 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62941 лв 1,54900 лв 1,55521 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,88499 лв 1,79338 лв 1,74833 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77246 лв 1,86393 лв 1,89275 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05115 лв 1,46282 лв 1,52648 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79683 лв 1,63068 лв 1,70023 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35598 лв 1,37436 лв 1,38683 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75980 лв 1,57929 лв 1,60989 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
5 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®