стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
04.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81158 лв 1,75104 лв 1,71708 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86830 лв 1,82044 лв 1,89685 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81802 лв 1,61805 лв 1,66543 лв 1,48192 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60168 лв 1,52917 лв 1,53103 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84312 лв 1,75954 лв 1,71447 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73287 лв 1,83086 лв 1,86554 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03781 лв 1,43313 лв 1,50464 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74966 лв 1,59102 лв 1,66435 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33763 лв 1,36372 лв 1,37298 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75922 лв 1,56816 лв 1,59935 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
4 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®