стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
04.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80754 лв 1,74751 лв 1,71340 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86571 лв 1,81662 лв 1,88656 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81443 лв 1,61525 лв 1,66199 лв 1,47898 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60379 лв 1,53239 лв 1,53428 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83996 лв 1,75664 лв 1,71191 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,72703 лв 1,82368 лв 1,86255 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04150 лв 1,44112 лв 1,51272 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74694 лв 1,58863 лв 1,66215 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32664 лв 1,35461 лв 1,36256 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74725 лв 1,56100 лв 1,59292 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
4 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®