стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
04.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79805 лв 1,74020 лв 1,70291 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83389 лв 1,80317 лв 1,88091 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79743 лв 1,60110 лв 1,64787 лв 1,46540 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59170 лв 1,52117 лв 1,52372 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82497 лв 1,74291 лв 1,69900 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70311 лв 1,80962 лв 1,86282 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04047 лв 1,45415 лв 1,50926 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73026 лв 1,57883 лв 1,65316 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32141 лв 1,35119 лв 1,35999 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71852 лв 1,54854 лв 1,58253 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
4 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®