стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
04.5.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83203 лв 1,75583 лв 1,72395 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91251 лв 1,85653 лв 1,93236 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85289 лв 1,64577 лв 1,69209 лв 1,50748 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60931 лв 1,52869 лв 1,53355 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85316 лв 1,76042 лв 1,71967 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76071 лв 1,85923 лв 1,88891 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05729 лв 1,46116 лв 1,53095 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77260 лв 1,60780 лв 1,67843 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35276 лв 1,36762 лв 1,38213 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70180 лв 1,55038 лв 1,58249 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
4 Май 2018
П В С Ч П С Н
18 30

1

2 3 4

5

6

19

7

8 9 10 11

12

13

20 14 15 16 17 18

19

20

21 21 22 23

24

25

26

27

22 28 29 30 31 1

2

3

23 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®