стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
04.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,78463 лв 1,72769 лв 1,69477 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,81182 лв 1,79727 лв 1,87850 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77160 лв 1,57959 лв 1,62506 лв 1,44379 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58381 лв 1,51210 лв 1,51540 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80137 лв 1,72465 лв 1,68076 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71993 лв 1,81897 лв 1,86573 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01336 лв 1,40172 лв 1,47301 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71673 лв 1,56897 лв 1,64378 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31869 лв 1,34429 лв 1,35443 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70756 лв 1,54104 лв 1,57558 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
4 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®