стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
04.4.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81632 лв 1,74805 лв 1,71051 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91832 лв 1,85816 лв 1,92625 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83714 лв 1,63277 лв 1,67808 лв 1,49390 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59483 лв 1,51669 лв 1,52158 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83584 лв 1,74760 лв 1,70761 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76215 лв 1,85831 лв 1,88331 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05890 лв 1,46084 лв 1,52548 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76090 лв 1,60145 лв 1,66769 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35362 лв 1,36565 лв 1,38048 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69915 лв 1,54646 лв 1,57856 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
4 Април 2018
П В С Ч П С Н
13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

15

9

10 11 12 13

14

15

16 16 17 18 19 20

21

22

17 23 24 25 26 27

28

29

18 30

1

2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®