стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
04.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76177 лв 1,70926 лв 1,67920 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80843 лв 1,78973 лв 1,86354 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,75056 лв 1,56155 лв 1,60814 лв 1,42729 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,56515 лв 1,49408 лв 1,49883 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78265 лв 1,70831 лв 1,66642 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70400 лв 1,81434 лв 1,85636 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01075 лв 1,39559 лв 1,46610 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,69933 лв 1,55649 лв 1,62960 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,30907 лв 1,32937 лв 1,34193 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68199 лв 1,52927 лв 1,56431 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
4 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®