стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
04.2.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87806 лв 1,78920 лв 1,76877 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,01425 лв 1,96862 лв 2,08335 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,94375 лв 1,71107 лв 1,75620 лв 1,57291 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64278 лв 1,55596 лв 1,56292 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,93222 лв 1,83092 лв 1,78431 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,86821 лв 1,97640 лв 1,99227 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07457 лв 1,48306 лв 1,55818 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,84419 лв 1,66882 лв 1,74184 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41535 лв 1,44104 лв 1,48136 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69569 лв 1,58627 лв 1,61784 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
4 Февруари 2020
П В С Ч П С Н
5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

7 10 11 12 13 14

15

16

8 17 18 19 20 21

22

23

9 24 25 26 27 28

29

1

10 2

3

4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®