стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
04.2.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80904 лв 1,73185 лв 1,70639 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94338 лв 1,88876 лв 1,92752 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80097 лв 1,59057 лв 1,63643 лв 1,46148 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,55433 лв 1,47612 лв 1,48329 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82097 лв 1,72961 лв 1,68698 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79788 лв 1,89240 лв 1,91221 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05094 лв 1,44846 лв 1,52676 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75072 лв 1,59514 лв 1,65163 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35268 лв 1,36477 лв 1,38161 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64553 лв 1,52682 лв 1,56378 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
4 Февруари 2019
П В С Ч П С Н
5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

7 11 12 13 14 15

16

17

8 18 19 20 21 22

23

24

9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®