стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
04.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85556 лв 1,78860 лв 1,74390 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93212 лв 1,87078 лв 1,93542 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85717 лв 1,65654 лв 1,70127 лв 1,51312 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62299 лв 1,54171 лв 1,54720 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86885 лв 1,77963 лв 1,73527 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77358 лв 1,86358 лв 1,88941 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02387 лв 1,43748 лв 1,51401 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78716 лв 1,62422 лв 1,68986 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34419 лв 1,36456 лв 1,37929 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74129 лв 1,56834 лв 1,60001 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
4 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®