стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
04.10.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85431 лв 1,76576 лв 1,73965 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91853 лв 1,87197 лв 1,94038 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85007 лв 1,63585 лв 1,68308 лв 1,50560 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60274 лв 1,51376 лв 1,51946 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86138 лв 1,76122 лв 1,71903 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76977 лв 1,87566 лв 1,89731 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06238 лв 1,45630 лв 1,52829 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77921 лв 1,61356 лв 1,67891 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35808 лв 1,37205 лв 1,39009 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,66498 лв 1,53929 лв 1,57390 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
4 Октомври 2018
П В С Ч П С Н
39

24

25 26 27 28

29

30

40 1 2 3 4 5

6

7

41 8 9 10 11 12

13

14

42 15 16 17 18 19

20

21

43 22 23 24 25 26

27

28

44 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®