стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
04.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83888 лв 1,77528 лв 1,72959 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,88079 лв 1,83915 лв 1,92028 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83563 лв 1,63632 лв 1,68199 лв 1,49641 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61456 лв 1,53761 лв 1,54164 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85705 лв 1,77106 лв 1,72596 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75129 лв 1,84395 лв 1,87816 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05460 лв 1,46452 лв 1,52260 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76682 лв 1,60621 лв 1,67819 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35333 лв 1,37509 лв 1,38462 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75648 лв 1,57413 лв 1,60395 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
4 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®