стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
04.1.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,77214 лв 1,70250 лв 1,67296 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92868 лв 1,87230 лв 1,90951 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,75425 лв 1,54804 лв 1,59333 лв 1,42473 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,51671 лв 1,44445 лв 1,45211 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,77696 лв 1,68827 лв 1,64575 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78938 лв 1,88515 лв 1,90180 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04031 лв 1,43594 лв 1,51509 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71719 лв 1,56941 лв 1,62206 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35161 лв 1,36356 лв 1,37338 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,62917 лв 1,51637 лв 1,55335 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
4 Януари 2019
П В С Ч П С Н
1 31

1

2 3 4

5

6

2 7 8 9 10 11

12

13

3 14 15 16 17 18

19

20

4 21 22 23 24 25

26

27

5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®