стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
04.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85726 лв 1,78572 лв 1,74736 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92963 лв 1,87250 лв 1,94528 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86798 лв 1,66485 лв 1,71015 лв 1,52273 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62398 лв 1,54414 лв 1,55025 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87662 лв 1,78517 лв 1,74050 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76963 лв 1,86267 лв 1,89156 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04855 лв 1,46132 лв 1,52358 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79015 лв 1,62523 лв 1,69495 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35543 лв 1,37425 лв 1,38667 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75488 лв 1,57642 лв 1,60700 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
4 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®