стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
31.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80765 лв 1,74790 лв 1,71304 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,87694 лв 1,82172 лв 1,89368 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81253 лв 1,61305 лв 1,66043 лв 1,47751 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59811 лв 1,52605 лв 1,52812 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83782 лв 1,75452 лв 1,70994 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73916 лв 1,83332 лв 1,86561 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03851 лв 1,43356 лв 1,50447 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74801 лв 1,58924 лв 1,66113 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33722 лв 1,36343 лв 1,37201 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75138 лв 1,56410 лв 1,59592 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
31 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®