стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
31.7.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84822 лв 1,76365 лв 1,73975 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91758 лв 1,87122 лв 1,93933 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84078 лв 1,63010 лв 1,67733 лв 1,49626 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60987 лв 1,52460 лв 1,53032 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86478 лв 1,76721 лв 1,72521 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77486 лв 1,87445 лв 1,89508 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05814 лв 1,46081 лв 1,52393 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77908 лв 1,61209 лв 1,68018 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35550 лв 1,36560 лв 1,38101 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68045 лв 1,54818 лв 1,58106 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
31 Юли 2018
П В С Ч П С Н
26 25 26 27 28 29

30

1

27 2 3 4 5 6

7

8

28 9 10 11 12 13

14

15

29 16 17 18 19 20

21

22

30 23 24 25 26 27

28

29

31 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®