стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
31.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80020 лв 1,74044 лв 1,70777 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,84169 лв 1,80490 лв 1,87735 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80751 лв 1,60833 лв 1,65533 лв 1,47274 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60108 лв 1,53030 лв 1,53149 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83266 лв 1,74918 лв 1,70482 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70222 лв 1,80442 лв 1,85683 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04444 лв 1,45591 лв 1,51432 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73646 лв 1,58058 лв 1,65655 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32487 лв 1,35364 лв 1,36072 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74090 лв 1,55555 лв 1,58773 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
31 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®