стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
31.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79739 лв 1,73806 лв 1,70324 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80712 лв 1,79423 лв 1,87743 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77883 лв 1,58623 лв 1,63228 лв 1,44960 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58841 лв 1,51602 лв 1,51962 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,81009 лв 1,73221 лв 1,68759 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,68636 лв 1,79447 лв 1,86175 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01195 лв 1,40145 лв 1,47114 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71815 лв 1,57017 лв 1,64718 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32106 лв 1,34791 лв 1,35883 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70526 лв 1,54231 лв 1,57716 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
31 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®