стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
31.3.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76426 лв 1,71098 лв 1,67818 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83836 лв 1,80281 лв 1,86429 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,75243 лв 1,56363 лв 1,61056 лв 1,42898 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,56546 лв 1,49323 лв 1,49801 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78301 лв 1,70827 лв 1,66658 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70070 лв 1,80549 лв 1,85644 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,00933 лв 1,39417 лв 1,46710 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,70370 лв 1,55855 лв 1,62981 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,30806 лв 1,32786 лв 1,34032 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68374 лв 1,53002 лв 1,56516 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
31 Март 2017
П В С Ч П С Н
9 27 28 1 2

3

4

5

10 6 7 8 9 10

11

12

11 13 14 15 16 17

18

19

12 20 21 22 23 24

25

26

13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®