стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
31.12.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,77952 лв 1,70802 лв 1,67798 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96462 лв 1,88657 лв 1,91356 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,76220 лв 1,55525 лв 1,60006 лв 1,43090 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,52923 лв 1,44875 лв 1,45639 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78316 лв 1,69368 лв 1,65104 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78665 лв 1,87863 лв 1,89659 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05433 лв 1,44285 лв 1,52296 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72790 лв 1,57498 лв 1,62586 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34246 лв 1,36004 лв 1,36890 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,63411 лв 1,51795 лв 1,55473 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
31 Декември 2018
П В С Ч П С Н
48 26 27 28 29 30

1

2

49 3 4 5 6 7

8

9

50 10 11 12 13 14

15

16

51 17 18 19 20 21

22

23

52

24

25

26

27 28

29

30

1 31

1

2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®