стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
31.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85411 лв 1,78720 лв 1,74265 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92437 лв 1,86469 лв 1,93513 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85563 лв 1,65541 лв 1,70118 лв 1,51241 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62474 лв 1,54543 лв 1,55051 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86836 лв 1,78180 лв 1,73646 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76481 лв 1,85895 лв 1,88725 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03289 лв 1,44243 лв 1,51109 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78467 лв 1,62119 лв 1,69024 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35092 лв 1,36813 лв 1,38135 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75385 лв 1,57597 лв 1,60532 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
31 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®