стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
31.1.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87789 лв 1,78929 лв 1,76926 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,04078 лв 1,98828 лв 2,08856 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,94489 лв 1,71216 лв 1,75737 лв 1,57362 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64380 лв 1,55682 лв 1,56391 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,93251 лв 1,83177 лв 1,78496 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,86778 лв 1,97579 лв 1,99172 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07491 лв 1,48333 лв 1,56007 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,84735 лв 1,67338 лв 1,74336 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41268 лв 1,43888 лв 1,47913 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69567 лв 1,58626 лв 1,61734 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
31 Януари 2020
П В С Ч П С Н
53 30 31

1

2 3

4

5

2 6 7 8 9 10

11

12

3 13 14 15 16 17

18

19

4 20 21 22 23 24

25

26

5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®