стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
31.1.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80777 лв 1,73034 лв 1,70408 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94806 лв 1,88879 лв 1,92692 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79437 лв 1,58507 лв 1,63076 лв 1,45684 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,55237 лв 1,47418 лв 1,48020 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,81556 лв 1,72430 лв 1,68166 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79433 лв 1,88335 лв 1,90837 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04877 лв 1,44489 лв 1,52662 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74855 лв 1,59219 лв 1,64805 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35086 лв 1,36288 лв 1,37979 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64631 лв 1,52580 лв 1,56318 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
31 Януари 2019
П В С Ч П С Н
1 31

1

2 3 4

5

6

2 7 8 9 10 11

12

13

3 14 15 16 17 18

19

20

4 21 22 23 24 25

26

27

5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®