стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
31.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86829 лв 1,79250 лв 1,74997 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96251 лв 1,87984 лв 1,95318 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88294 лв 1,67730 лв 1,72249 лв 1,53475 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63961 лв 1,55818 лв 1,56230 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89030 лв 1,79562 лв 1,75132 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76933 лв 1,85648 лв 1,88893 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03993 лв 1,45125 лв 1,52579 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80479 лв 1,63274 лв 1,70235 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35119 лв 1,36553 лв 1,37826 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77440 лв 1,58199 лв 1,61189 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
31 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®