стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
30.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80580 лв 1,74665 лв 1,71126 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86955 лв 1,81759 лв 1,89110 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80997 лв 1,61081 лв 1,65800 лв 1,47545 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59824 лв 1,52633 лв 1,52843 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83590 лв 1,75321 лв 1,70845 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73507 лв 1,82886 лв 1,86368 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03904 лв 1,43434 лв 1,50553 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74551 лв 1,58745 лв 1,65952 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33802 лв 1,36414 лв 1,37196 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75029 лв 1,56316 лв 1,59506 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
30 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®