стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
30.7.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85034 лв 1,76480 лв 1,74230 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91111 лв 1,86962 лв 1,94064 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84463 лв 1,63341 лв 1,68085 лв 1,49924 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61134 лв 1,52573 лв 1,53140 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86869 лв 1,77040 лв 1,72845 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77416 лв 1,87456 лв 1,89490 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05554 лв 1,46264 лв 1,52699 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78001 лв 1,61299 лв 1,68217 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35583 лв 1,36727 лв 1,38278 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,67792 лв 1,54790 лв 1,58072 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
30 Юли 2018
П В С Ч П С Н
26 25 26 27 28 29

30

1

27 2 3 4 5 6

7

8

28 9 10 11 12 13

14

15

29 16 17 18 19 20

21

22

30 23 24 25 26 27

28

29

31 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®