стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
30.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79406 лв 1,73658 лв 1,70246 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,85523 лв 1,81324 лв 1,88360 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79453 лв 1,59844 лв 1,64542 лв 1,46273 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59392 лв 1,52223 лв 1,52508 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82238 лв 1,74142 лв 1,69755 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,72269 лв 1,82314 лв 1,86481 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04924 лв 1,46093 лв 1,51460 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73396 лв 1,58102 лв 1,65370 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32665 лв 1,35502 лв 1,36450 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71720 лв 1,54792 лв 1,58186 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
30 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®