стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
30.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79706 лв 1,73740 лв 1,70293 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80321 лв 1,79189 лв 1,87561 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77876 лв 1,58619 лв 1,63202 лв 1,44969 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58835 лв 1,51600 лв 1,51964 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,81037 лв 1,73239 лв 1,68752 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,68569 лв 1,79443 лв 1,86071 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01331 лв 1,40339 лв 1,47207 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71727 лв 1,56962 лв 1,64703 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32053 лв 1,34690 лв 1,35793 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70435 лв 1,54191 лв 1,57700 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
30 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®