стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
30.4.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83420 лв 1,75860 лв 1,72464 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92157 лв 1,86476 лв 1,93479 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85691 лв 1,64942 лв 1,69567 лв 1,51071 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60953 лв 1,52861 лв 1,53336 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85512 лв 1,76267 лв 1,72179 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76541 лв 1,86234 лв 1,89000 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05765 лв 1,46101 лв 1,52992 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77573 лв 1,61150 лв 1,68023 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35225 лв 1,36731 лв 1,38130 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70455 лв 1,55136 лв 1,58355 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
30 Април 2018
П В С Ч П С Н
13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

15

9

10 11 12 13

14

15

16 16 17 18 19 20

21

22

17 23 24 25 26 27

28

29

18 30

1

2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®