стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
30.3.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81836 лв 1,74903 лв 1,71233 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,95385 лв 1,87157 лв 1,92881 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83723 лв 1,63299 лв 1,67813 лв 1,49334 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59486 лв 1,51632 лв 1,52083 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83732 лв 1,74948 лв 1,70915 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76721 лв 1,86115 лв 1,88626 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06485 лв 1,46498 лв 1,53148 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76686 лв 1,60515 лв 1,66921 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35480 лв 1,36830 лв 1,38242 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70915 лв 1,54884 лв 1,58102 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
30 Март 2018
П В С Ч П С Н
9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

11 12 13 14 15 16

17

18

12 19 20 21 22 23

24

25

13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®