стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
30.3.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76562 лв 1,71256 лв 1,67782 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80010 лв 1,78551 лв 1,86097 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,75125 лв 1,56255 лв 1,60963 лв 1,42827 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,56440 лв 1,49232 лв 1,49725 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78164 лв 1,70693 лв 1,66512 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70176 лв 1,80187 лв 1,85515 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,00629 лв 1,39250 лв 1,46624 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,69832 лв 1,55458 лв 1,62858 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,30711 лв 1,32768 лв 1,34027 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68334 лв 1,52892 лв 1,56419 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
30 Март 2017
П В С Ч П С Н
9 27 28 1 2

3

4

5

10 6 7 8 9 10

11

12

11 13 14 15 16 17

18

19

12 20 21 22 23 24

25

26

13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®