стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
30.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85726 лв 1,78916 лв 1,74405 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93628 лв 1,87288 лв 1,93697 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85735 лв 1,65637 лв 1,70117 лв 1,51314 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62529 лв 1,54425 лв 1,54964 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87079 лв 1,78164 лв 1,73677 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76937 лв 1,86280 лв 1,88722 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02335 лв 1,43851 лв 1,51174 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78825 лв 1,62522 лв 1,69081 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34378 лв 1,36462 лв 1,37757 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75064 лв 1,57411 лв 1,60501 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
30 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®