стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
30.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85132 лв 1,78541 лв 1,74014 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91353 лв 1,86204 лв 1,93252 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85165 лв 1,65211 лв 1,69756 лв 1,50919 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62074 лв 1,54096 лв 1,54636 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86355 лв 1,77714 лв 1,73155 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76574 лв 1,85722 лв 1,88670 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03280 лв 1,44193 лв 1,51059 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78034 лв 1,61840 лв 1,68741 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35037 лв 1,36762 лв 1,38058 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74381 лв 1,57222 лв 1,60129 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
30 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®