стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
30.1.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87879 лв 1,79002 лв 1,77020 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,04480 лв 1,99152 лв 2,08860 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,94563 лв 1,71282 лв 1,75778 лв 1,57438 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64464 лв 1,55759 лв 1,56459 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,93466 лв 1,83378 лв 1,78591 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,87225 лв 1,97902 лв 1,99291 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07532 лв 1,48377 лв 1,56037 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,84962 лв 1,67500 лв 1,74381 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41232 лв 1,43902 лв 1,47872 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69766 лв 1,58751 лв 1,61799 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
30 Януари 2020
П В С Ч П С Н
53 30 31

1

2 3

4

5

2 6 7 8 9 10

11

12

3 13 14 15 16 17

18

19

4 20 21 22 23 24

25

26

5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®